BARBARIANS

Competitions
IAAFL TEAMS, LNFAA CHAMPIONSHIP 2019/20

Fixtures

12:53
LNFAA CHAMPIONSHIP 2019/20
2019

Les Foxs Vs Barbarians

13:01
LNFAA CHAMPIONSHIP 2019/20
2019

Gladiators Vs Barbarians

13:13
LNFAA CHAMPIONSHIP 2019/20
2019

Barbarians Vs Krakens

13:19
LNFAA CHAMPIONSHIP 2019/20
2019

Barbarians Vs Les Foxs

13:22
LNFAA CHAMPIONSHIP 2019/20
2019

Barbarians Vs Gladiators

Results

12:47
LNFAA CHAMPIONSHIP 2019/20
2019

Krakens Vs Barbarians

14:00
LNFAA CHAMPIONSHIP 2019/20
2019

Barbarians Vs Alligators